Tweetalig onderwijs en Content and Language Integrated Learning

Taalvaardigheid is een belangrijk onderdeel van tweetalig onderwijs. Tto-leerlingen worden functioneel tweede taalgebruikers. Dat betekent dat ze de tweede taal dermate vloeiend en adequaat beheersen dat zij zich zelfstandig kunnen redden in verschillende omstandigheden en vakspecifieke contexten.

CLIL

Taalvaardigheid is een belangrijk onderdeel van tweetalig onderwijs. Tto-leerlingen worden functioneel tweede taalgebruikers. Dat betekent dat ze de tweede taal dermate vloeiend en adequaat beheersen dat zij zich zelfstandig kunnen redden in verschillende omstandigheden en vakspecifieke contexten. Ze zijn communicatief vaardige taalgebruikers. Een belangrijk instrument hierbij is de CLIL-didactiek (Content and Language Integrated Learning).

Bij de CLIL-didactiek zijn vakdocenten medeverantwoordelijk voor de taalverwerving van de leerlingen. Zij geven ook feedback op de taal. De vakdocent maakt leerlingen bovendien wegwijs in de taal die bij een specifiek vak hoort. Er is daarbij veel ruimte voor interactie in de les.

Wereldburgerschap


Een tto-school biedt de lesstof zoveel mogelijk aan vanuit een internationaal perspectief. De leerlingen worden wereldburgers. Ze hebben kennis van culturen en inzicht in hun eigen culturele positie daarbinnen. Ze weten hoe ze zich met oog voor anderen in de wereld kunnen begeven en wat daarbij hun toegevoegde waarden zijn. Tto bereidt leerlingen in het bijzonder voor op de mondiale gemeenschap met haar veelheid aan gebruiken, tradities, en politieke werkelijkheden.

Persoonsontwikkeling

De leerlingen kunnen uit hun ‘comfortzone’ stappen en reflecteren op zaken die zij niet kennen. Ze voelen zich betrokken bij en verantwoordelijk voor de maatschappij. De leerlingen zijn creatief, onderzoekend, ondernemend, weerbaar en in staat tot samenwerken.

Meer kansen voor leerlingen én voor scholen

De invoering van tweetalig onderwijs stelt scholen in staat om hun onderwijsaanbod inhoudelijk te verbeteren. Tweetalige leerlingen doen een regulier Nederlands eindexamen en krijgen een vwo-, havo- of vmbo-diploma. Scholen moeten dus voldoen aan de reguliere eisen van de Nederlandse overheid.

SMART

Global-Education is graag up-to-date van alle trends en ontwikkelingen binnen de branche en blijft zich als bedrijf graag ontwikkelen.
Met trots wordt er achter de schermen gewerkt aan het CLIL programma, dit programma wordt verwerkt binnen de SMART omgeving. In SMART kunnen leraren uit diverse landen hun ervaringen op het gebied van CLIL delen. Waarbij zij ondersteund worden door Nederlandse en Buitenlandse CLIL deskundigen.

.

Keurmerken

British Council
Keurmerk Touringcar
Travel Association

Partners

We support Justdiggit
Move
Alle rechten voorbehouden ©Global Education
KVK nummer: 81850050