Wat is duurzaam onderwijs?

Duurzame ontwikkeling, duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en nog veel meer.

You’ve got this!

Leerlingen krijgen kansen en mogelijkheden om competenties te verwerven die ze nodig hebben om zo goed mogelijk te functioneren in hun persoonlijk leven, in de samenleving en op de arbeidsmarkt én om zich verder te ontwikkelen. De term “duurzaam” slaat vooral op het feit dat leerlingen competenties verwerven die ven groot belang zijn in hun latere leven. Belangrijk is dat  ze die competenties zo diepgaand verwerven dat ze die langdurig, doelgericht en efficiënt kunnen inzetten. Haal alles er uit wat er in zit, you’ve got this!

Het energie-leren-wiel blijft draaien

De nieuwsgierigheid en energie om te leren dat is iets wat leerlingen van nature hebben wordt op school maximaal omgezet in positieve leermomenten. De term “duurzaam” slaat hier dus vooral op het feit dat de energie-voor-leren van leerlingen hernieuwd wordt doordat de intrinsieke motivatie van leerlingen om nieuwe dingen te leren wordt aangewakkerd en die motivatie wordt omgezet in succesvolle leerervaringen. Alle leerlingen krijgen maximale ontwikkelingskansen, ongeacht hun sociale of persoonlijke achtergrond.


Teamwork makes the dreamwork, ook in het onderwijs

Onderwijs wordt zo ingericht dat leerkrachten en directies er graag lang in willen meedraaien en dat ook zij volop kansen krijgen om hun deskundigheid tijdens hun loopbaan verder uit te bouwen. De term “duurzaam” slaat hier vooral op het feit dat leerkrachten en directies hun werk in de best mogelijke omstandigheden kunnen uitvoeren en uitbouwen. Global-Education kan hierin veel betekenen..

Duurzaam onderwijs is…

Duurzaam onderwijs is een gezamenlijk project. Het gaat over leerlingen die samen leren, leerlingen en leerkrachten die samen de interactie opzoeken.

Duurzaam onderwijs is een open project. Energie-voor-leren van leerlingen staat centraal.
Duurzaam onderwijs is een geleidelijk project. Het is een project van proberen, reflecteren over het proces en het resultaat van dat proberen, behouden wat goed gaat en alternatieven bedenken voor wat minder goed gaat, opnieuw proberen, opnieuw evalueren. Het is een project van leren over leren.  Duurzaam onderwijs is bezig zijn met vernieuwingen en ontwikkelingen. Heel veel leraren en directies zoeken naar manieren om hun onderwijs nog beter, leerzamer en interessanter aan te bieden aan de leerlingen, Global-Education draagt hier graag haar steentje aan bij!

Keurmerken

British Council
Keurmerk Touringcar
Travel Association

Partners

We support Justdiggit
Move
Alle rechten voorbehouden ©Global Education
KVK nummer: 81850050